Archiwalne wycinki prasowe z 20-lecia międzywojennego

Burchard Kuik w Krakowie w 1613 r. Zapis w dokumentach historycznych

Etymologia nazwiska Kuik
fragmenty artykułu językoznawcy prof.Brezy