Kuik Jan 1895-1970
Konarzewo k/Poznania
Powstaniec wlkp., brał udział w wojnie 1920 r.

Kuik Józef 1897-1969
Konarzewo k/Poznania
Powstaniec wlkp., oficer WP, więzień oflagów Arnswalde i Woldenberg (1940-1945)

Kuik Stanisław 1898-1951
Stęszew k/Poznania
Powstaniec wlkp., brał udział w wojnie 1920 r.

Kuik Władysław 1915-1939
Konarzewo k/Poznania
Pilot III/3 Dywizjonu, zginął podczas przeprawy nad Bzurą.

Kuik Marian 1925-1944
Trzebaw k/Poznania
Powieszony publicznie w rodzinnej wsi, za pomoc jeńcom rosyjskim (po niemieckiej prowokacji)

Kuik Józef 1899-1977
Konarzewo k/Poznania
Powstaniec wlkp., brał udział w wojnie 1920 r.

Kuik Jan 1925-1944
Konarzewo k/Poznania
Biogram pisany przez wnuka Grzegorza

Kuik Stanisław 1898-1951
Stęszew k/Poznania
Biogram pisany przez syna Grzegorza

Kuik Feliks 1917-1991
Konarzewo k/Poznania
Obraz wielkopolskiej wsi lat 20-tych, pamiętnik pisany barwnym językiem