Album udostępniony przez Zbigniewa Króliczaka z Konarzewa.