Łukasz Kuik urodził się w Wielkopolsce, w Bojanicach koło Leszna. Jego pradziadek pochodził z Palędzia pod Poznaniem. Urodził się w rodzinie robotnika rolnego 18 października 1899 r. (akt urodzenia) Był 7 dzieckiem Wojciecha Kuik i Marianny z d.Klupsch. Łukasz miał 5 braci i 3 siostry. Prawdopodobnie w poszukiwaniu zarobku zawędrował do Pakosławia w pow. nowotomyskim. Z zachowanego w rodzinnych archiwach zdjęcia wynika, że jak większość młodych Polaków został wcielony do niemieckiej armii. I jak wielu Polaków znalazł się w szeregach powstańczych po wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zginął 9 września 1919 r. na froncie, pod Międzychodem.
Jedyny dokument mówiący o losie Łukasza Kuik to nekrolog zamieszczony w 1919 roku w gazecie Orędownik powiatu gostyńskiego.

Zdjęcie nekrologu zamieszczono w książce „Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w latach 1918–1920”.
Dołączono tam dwa zdjęcia: powojennego nagrobka z roku 1967 oraz odnowionego w roku 1996 – oba nagrobki ze zmienionym nazwiskiem.
Treść inskrypcji na obu nagrobkach jest identyczna:
Ś.P. ŁUKASZ KULIK POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 1918–1919 POLEGŁ W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY

Nieznana jest treść inskrypcji z pierwotnego pomnika z 1924 r., zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny św.

20 września 1924r. – odsłonięcie pomnika na grobie powstańca
Powojenny nagrobek z 1967 r.
Odnowiony pomnik z 1996 r.

Poniżej analiza dokumentów, w których nazwisko Łukasz Kuik ulegało zmianie.

Zmienione nazwisko Łukasz Kulik występuje również w późniejszych opracowaniach:
– na karcie cmentarza z 1987 r.
– na karcie ewidencyjnej grobu wojennego z 2017 r.
– na stronie IPN: miejsca pamięci Łowyń
– na stronie: powstancywielkopolscy.pl
– na liście strat Powstania Wlkp 1918 -1920:

– na liście Strat Wojska Polskiego z 1934 r. pojawia się Łukasz Kuch:

– na stronie Wojska Polskie (Facebook) autorzy postu z 25.08.2020 r. również odnoszą się do kwestii omyłkowej identyfikacji danych powstańca.

W 1934 roku odsłonięto pomnik na rodzinnym cmentarzu w Świerczynie, tam gdzie urodził się Łukasz Kuik. Poświęcony jest poległym żołnierzom ku wieczystej chwale. Na liście poległych z Bojanic jest Łuk. Kuik lat 19, poległ 1919r.

Rok 2011 – cmentarz Świerczewo / pomnik
Nazwisko na pomniku

Zmiana nazwiska na Kulik może wynikać z błędu kamieniarza, który przygotował pierwszy nagrobek w 1924 roku. A później błąd był powtarzany w kolejnych opracowaniach, opartych na danych z nagrobka. Również łatwo jest odręcznie napisane nazwisko Kuik odczytać jako Kuch. Szczególnie gdy było pisane w warunkach polowych. Można zakładać, że wszystkie wpisy dotyczą Łukasza Kuika. Potwierdzają to 2 dokumenty źródłowe: akt urodzenia i nekrolog.

Faktem jest, że Łukasz Kuik ur. w 1919 w Bojanicach, zginął jako żołnierz Powstania Wielkopolskiego, walcząc za wolną Polskę.
Tą notką biograficzną oddajemy mu należną cześć.

Źródła:
– Dzieje parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łowyniu, S.Żarna Międzychód 1998
– Lista strat Powstania Wlkp od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 roku, W.Olszewski i Ł.Jastrząb 2009
– Lista Strat Wojska Polskiego Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934

Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w latach 1918–1920, praca zbiorowa IPN 2019