Kuik Stanisław (1898-1951), urodził się 17 marca 1898 roku w Konarzewie (gmina Dopiewo) w rodzinie rolnika Jana i Józefy z domu Czyż. Ukończył szkołę powszechną w Konarzewie. W 1916 roku został wysłany do seminarium duchownego w Poznaniu, ale był tam 3 miesiące. Po powrocie do domu trafił do wuja mieszkającego w Dopiewie. Wuj był krawcem i uczył go zawodu. Później razem z zoną Jadwigą prowadzili zakład krawiecki w Stęszewie. Od 27 grudnia 1918 roku do 11 lutego 1919 roku z bronią w ręku służył w Straży Ludowej w Poznaniu. Brał udział w zdobywaniu stacji lotniczej w Ławicy koło Poznania. W 1919 roku wraz z braćmi Józefem i Janem został wcielony do
57 pułku piechoty przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu.

W czasie służby wojskowej dostał się do Wojskowego Zakładu Krawieckiego gdzie naprawiał umundurowanie. W 1920 roku pułk został skierowany na front rosyjski i tam wziął udział w Bitwie Warszawskiej, gdzie został ranny w nogę i przeleżał w szpitalu polowym kilka tygodni. Po wyleczeniu został zdemobilizowany i wrócił do Wujostwa, którzy mieszkali już w Stęszewie.

Przed 1939 rokiem był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu Koło w Stęszewie. Należał do Bractwa Kurkowego Cechu Rzemieślniczego, w latach 1945 -1950 był członkiem Zarządu i radnym Rady Miejskiej w Stęszewie.

Był dwukrotnie żonaty: od 1924 roku z Jadwigą Gielewską, a po śmierci pierwszej żony od 1945 roku z Wiktorią Kluczyńską. Z pierwszego małżeństwa urodziło się czworo dzieci: Bolesław 1928, Grzegorz 1926, Ireneusz 1930, Stanisław Leszek 1925. Zmarł 17 stycznia 1951 roku w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu w Stęszewie.

Lata 20-te – Stanisław Kuik

Po śmierci wujka Stanisław przejął jego warsztat krawiecki w Stęszewie, który prowadził razem z zoną Jadwigą. W początkach lat 30-tych zdał egzamin mistrzowski, zostając mistrzem krawieckim, co uprawniało do uczenia nowych adeptów sztuki krawieckiej. Zakład krawiecki prowadził aż do śmierci.

Warsztat krawiecki Stanisława Kuik / widoczny szyld Mody Męskie Kuik Stanisław
Lata 40-te – warsztat krawiecki Stanisława Kuik

Archiwum Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu; Zbiory Gabinetu Pamiątek Historycznych Eligiusza Tomkowiaka w Dopiewie; Kościański Z., Tomkowiak E., Mieszkańcy Gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Słownik Biograficzny, Dopiewo 2010, s. 73-74.