W opublikowanej przez Google cyfrowej wersji wydanej w 1823 r. w Wilnie książki pt. „Bibliograficznych ksiąg dwoje … historia drukarń krakowskich” na stronie 186 w kontekście wymieniania osób, które zajmowały się w Krakowie drukowaniem i wydawaniem książek, czytamy: Jan Burchard Kuik z nad Renu przybylec 1612 do 1622 nadreńskie księgi Krakowskiemi przyozdabiał tytułami.
W „Słowniku pracowników książki polskiej” czytamy: KUIK Jan Burchard, Kuick, Cuick, Kuikowski (XVI/XVIIw.) księgarz, nakładca. Przybył w 1613 z Kolonii do Krakowa, gdzie założył księgarnię w 1614; był … największym księgarzem Krak. XVII w.
Inny fragment z „Historyi drukarń krakowskich…: Jan Burchard Kuik. Byl pierwey w Kolonii (Kolno po Staro polsku) nad Renem.
Burchard Kuick otrzymał obywatelstwo krakowskie około 22 lipca 1613 r. … – jak wynika z Rocznika Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Na Rynku Głównym w Krakowie jest kamienica Kromerowska, która została wybudowana w drugiej połowie XIV stulecia. … W tym budynku książki sprzedawali Kuik, Hierat, Mercenich. Na początku XX wieku w piwnicach znajdował się antykwariat „Bibliofil Polski”.

Kamienica Kromerowska
Księgarze krakowscy w I połowie XVII wieku – Renata Żurkowa str.115
Księgarze krakowscy w I połowie XVII wieku – Renata Żurkowa str.105

źródła:
Treichel I., 1972, Słownik pracowników książki polskiej, PWN Warszawa-Łódz, str. 484 Bandtke J.S., 1974,
Historya drukarń krakowskich…, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, str. 429
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1984, Roczniki Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Tomy 29-31, str.132
Kamienica Kromerowska, zdjęcie : Wikipedia Zygmunt Put – Praca własna