gniazdo  •  drzewo  •  diagram  •  fotografie  •  archiwalia  •  nazwiska
Piątek: 24 marca 2023
   wprowadzenie            
  RODZINA
   gniazdo rodu
   drzewo rodu 
   diagram rodu 
   fotoalbum rodu
   stare dokumenty
  NAZWISKO
   pochodzenie
   geografia
   wykaz nazwisk 
  NAPISALI
   rodzina
   biogramy
  KONTAKT
   księga gości
   napisz o ...
   autor strony
  DANE OSOBOWE   
   ochrona danych
   dodaj osobę
   popraw dane
   zablokuj publikację
  LINKI
   Kuik w internecie
   www w rodzie
   ciekawe strony
  POBIERZ
   dokumenty
   programy
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja
 
Pochodzenie nazwiska KUIK

KUIK - w Krakowie w XVII w.

Skąd wywodzi się nazwisko Kuik?
Czy przywędrowało do Polski wraz z jego właścicielem z innego kraju?


   Wśród zwolenników teorii, że nazwisko Kuik nie jest nazwiskiem polskiego pochodzenia, zdania są podzielone. Za kraj, z którego nazwisko przeniknęło do Polski niektórzy uważają Holandię - ze względu na największe skupisko nazwiska na świecie; inni Niemcy; jeszcze inni Węgry lub Anglię.


W opublikowanej przez Google cyfrowej wersji wydanej w 1823 r. w Wilnie książki pt. "Bibliograficznych ksiąg dwoje ... historia drukarń krakowskich" znalazłem dwa zdania, w których pisze się o osobie noszącej nazwisko Kuik.

Na stronie 186 w kontekście wymieniania osób, które zajmowały się w Krakowie drukowaniem i wydawaniem książek, znajduje się następujący fragment:

"Jan Burchard Kuik z nad Renu przybylec 1612 do 1622 nadreńskie księgi Krakowskiemi przyozdabiał tytułami"


   Z kolei na stronie www.krakow4u.pl można zobaczyć zdjęcie Kamienicy Kromerowskiej na Rynku Głównym w Krakowie, która: "została wybudowana w drugiej połowie XIV stulecia. ... W tym budynku książki sprzedawali Kuik, Hierat, Franciszek Mercenich, na początku XX wieku w piwnicach znajdował się antykwariat "Bibliofil Polski"

    W "Słowniku pracowników książki polskiej" czytamy:
KUIK Jan Burchard, Kuick, Cuick, Kuikowski (XVI/XVIIw.) księgarz, nakładca. Przybył w 1613 z Kolonii do Krakowa, gdzie założył księgarnię w 1614; był (wg Ptaśnika) największym księgarzem Krak. XVII w.1

    Inny fragment z "Historyi drukarń krakowskich...":
Jan Burchard Kuik. Byl pierwey w Kolonii (Kolno po Staro polsku) nad Renem2...

    Burchard Kuick otrzymał obywatelstwo krakowskie około 22 lipca 1613 r. ...
- jak wynika z Rocznika Biblioteki Polskiej Akademii NAuk w Krakowie3.

   Te informacje to dowód na to, że być może korzeni rodu Kuik w Polsce należy szukać w Niemczech, w Kolonii nad Renem.

Czy kiedyś uda się trafić na dokładniejsze informacje o Janie Burchardzie Kuiku, w szczególności o tym, czy miał potomków, czy rzeczywiście mieszkał cały czas w Krakowie, a może w innym miejscu?


Źródła:
1 Treichel I., 1972, Słownik pracowników książki polskiej, PWN Warszawa-Łódz, str. 484
2 Bandtke J.S., 1974, Historya drukarń krakowskich..., Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, str. 429
3 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1984, Roczniki Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Tomy 29-31, str.132
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2007-2015 Aktualizacja: 28.03.2015