Zawarte na stronie dane są cząstkowe i mogą zawierać błędy.
Autor posiada informacje o dalszych potomkach, krewnych i powinowatych.
Ze względów na ochronę danych, nie publikuje ich na stronie.


Możesz uzyskać dane, poprawić lub uzupełnić. Kontakt: Kuik Bogusław / kuikb@o2.pl

Poprzednia strona pod adresem: kuik.info.pl/old