Nazwisko Kuik pojawia się w polskich dokumentach w XVII w. Jan Burchard Kuik znad Renu przybył do Krakowa w roku 1612.

Pod koniec XVIII w. pojawiają się udokumentowane Informacje o nazwisku Kuik, które można powiązać z obecnie żyjącymi osobami.
Są to zapisy metrykalne z ksiąg kościelnych.

1788 r. Studzienice koło Bytowa na Pomorzu oraz 1792 r. Konarzewo koło Poznania w Wielkopolsce.

To dwa miejsca, z których rozpoczyna się migracja nazwiska Kuik na terenie Polski. Brak powiązania między tymi rodami.

Uwagi:

  • używa się ujednoliconego nazwiska Kuik
  • informacje opierają się na dostępnych dokumentach
  • analiza dotyczy potomków z nazwiskiem Kuik
  • pominięto gałęzie bez kontynuacji nazwiska
  • wydzielono niezależne 2 główne rody
  • wszystkie gałęzie wywodzą się z 2 głównych rodów