Kuik Józef urodził się 2 marca 1899 roku w Konarzewie, powiat poznański, jako 2 syn Michała i Marii z domu Króliczak. Miał 7 braci i 3 siostry. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Konarzewie pracował w gospodarstwie rodziców. Od 1913 roku należał do Towarzystwa Młodzieży Katolickiej. 27 czerwca 1917 roku został powołany do wojska pruskiego i wcielony do 6 Pułku Grenadierów w Poznaniu, na Jeżycach. W końcu listopada 1918 roku uzyskał czternastodniowy urlop i z bronią w ręku przyjechał do rodziców w Konarzewie. Natychmiast zgłosił się do podporucznika Andrzeja Kopy z Trzcielina i wstąpił do Straży Ludowej.

28 grudnia 1918 roku na wezwanie Andrzeja Kopy stawił się w punkcie zborczym oddziału powstańczego w Dopiewie. Brał udział w zajęciu stacji kolejowej i budynku telefonów w Dopiewie. Pod dowództwem porucznika Antoniego Szyftera pełnił służbę patrolową. 5 stycznia 1919 roku brał udział w walkach o Wolsztyn. W połowie lutego 1919 roku wraz ze swoim oddziałem wyruszył na front pod Zbąszyń i przebywał tam do połowy kwietnia. Już w szeregach 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich, w maju 1919 roku, wyruszył na front północny Powstania Wielkopolskiego w rejon Chodzież-Szubin. W nocy z 18 na 19 czerwca 1919 roku brał udział w krwawych walkach pod Rynarzewem. Z 3. kompanią 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich wyjechał na front ukraiński, na odsiecz Lwowa i obronę Małopolski Wschodniej. Walczył nad Gniłą Lipą, zdobywał Janczyn, Narajów, Brzeżany, Wiśniowczyk, Budzanów, Kopaczyńce i Husiatyń. Od sierpnia 1919 roku uczestniczył w walkach na Wołyniu. Z początkiem września 1919 roku wrócił do Wielkopolski. Po ukończeniu kursu telefonicznego w Pleszewie przydzielony został do kompanii łączności 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W lutym 1920 roku wyjechał na front litewsko-białoruski. 15 sierpnia 1920 roku brał udział w wielkiej ofensywie wyruszającej spod Warszawy. Po zdobyciu Nasielska i Pułtuska pułk obsadził granicę z Litwą. W grudniu 1920 roku pułk został wycofany do Wielkopolski. Od połowy stycznia 1921 roku pełnił służbę w sztabie 17 Dywizji Piechoty, zaś w maju tego roku został przeniesiony do kompanii telegraficznej Dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu. 29 listopada 1921 roku został zwolniony z wojska.
Wyjechał z Konarzewa do Dąbrowy Górniczej i podjął pracę w Kopalni Flora jako pomoc górnicza.

Kopalnia Flora 1918-1939
Załoga Kopalni Flora 1923 – z tymi ludźmi pracował Józef Kuik (może jest na tym zdjęciu)
Dworzec Kolejowy Piotrków Trybunalski 1918-1939

W 1923 roku został przeniesiony do rezerwy. 1 lipca 1923 roku został przyjęty do służby kolejowej przez stację PKP Sosnowiec w charakterze hamulcowego i delegowany do pracy na stacji PKP Piotrków Trybunalski, gdzie bez przerwy pracował do września 1939 roku. Podczas bombardowania 2 września 1939 roku został ranny w głowę i kręgosłup. Od 8 do 28 września 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy. Z początkiem października 1939 orku powrócił do Piotrkowa Trybunalskiego i pozostawał bez pracy. 6 czerwca 1941 roku opuścił Piotrków Trybunalski i jako niezdolny do pracy zamieszkał wraz z rodziną w Konarzewie u swojej matki. 31 października 1945 roku został zwolniony ze służby kolejowej i przeniesiony na emeryturę przez Kolejową Rejonową Komisję Lekarską z powodu trwałej niezdolności do służby kolejowej. 9 września 1952 roku skierowany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej do pracy w Spółdzielni Ochrony Obiektów w Poznaniu, a 22 kwietnia 1959 roku zwolniony z pracy z powodu choroby. Rentę otrzymywał z Biura Rent Kolejowych w Olsztynie.

Zweryfikowany jako Powstaniec Wielkopolski przez Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919 (przed 1939 rokiem) i Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (po 1945 roku). 1 października 1949 roku został członkiem ZBoWiD-u – Koło Poznań Jeżyce, później, od 1 stycznia 1976 roku – Koło w Dopiewie. Był żonaty z Natalią Kempa. Miał 2 córki. Zmarł 2 listopada 1977 roku w Konarzewie i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Pamiątkowym Za wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Odznaką Pamiątkową Wojska Wielkopolskich i Odznaką Pamiątkową 68 Pułku Piechoty.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, akta odznaczeniowe: AZK; Kościański Z., Tomkowiak E., Mieszkańscy Gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Słownik Biograficzny, s. 72-73; Tomkowiak E., Kuik Józef (1899-1977), (w:) Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. 7, Poznań 2010, s. 111-113; GPH.
Zdjęcia kopalni i dworca – ze strony FotoPolska.eu.